Aleksa PopadićPersonalni trener
Najmlađi član tima koji je doživeo najveću transformaciju telesne kompozicije i sposobnosti od kada je kročio u Fit Complete.
2016. godine završio je kurs Personalni fitnes a 2017. godine kurs Savetnik u ishrani u okviru saveza sa fitnes i rekreaciju Vojvodine.
2017 upisuje TIMS i svakodnevno unapređuje svoje znanje i iskustvo u fitnesu.